นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

                  

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ช้ปสบาย มั่นใจทุกการซื้อ เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างสูงสุด ลูกค้าของ "Shoethailand" สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบเสร็จ

กรุณาแจ้งเรากลับภายใน วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากเรา โดยท่านตรวจพบการชำรุดหรือเสียหาย หรือไม่สามารถใส่ได้ ท่านสามารถทำการเปลี่ยนขนาดที่ต้องการได้ (จำกัดการเปลี่ยนขนาดได้เพียง ครั้ง) แต่ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแบบ เพื่อความสะดวกกับลูกค้าท่านสามารถนำใบเสร็จและสินค้าที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดไป แต่หากท่านต้องการเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่น จะต้องเป็นสินค้าที่มีราคาเดียวกันเท่านั้น หรือท่านต้องการเปลี่ยนรุ่นอื่นที่มีราคาสูงกว่า โดยท่านต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มให้กับเรา ทั้งนี้สินค้าคืนดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมเอกสารต่างๆ เช่นเดิมกับที่ท่านได้รับสินค้า ณ ตอนแรก โดยที่ไม่มีการดึงป้ายใดๆ ออก

ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้า หรือกรณีสินค้าแตกหักจากการขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งกลับภายใน วันหลังจากที่ได้รับสินค้า บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่ส่งกลับมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า มีขั้นตอนดังนี้

1) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทาง FACEBOOK : https://www.facebook.com/shoethailand/ หรือ LINE: @darte หรือ @mariapia เพื่อแจ้งความประสงค์ของท่าน เพื่อให้ฝ่ายบริการลูกค้าของเราให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 9:00 -21:00 น.

2) ส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริการของเราเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยมีข้อมูลดังนี้

            •   ชื่อ – นามสกุล

            •   เหตุผลในการส่งคืนสินค้า

            •   ถ่ายรูปใบเสร็จรับเงิน

3) จัดส่งสินค้าคืนหรือเปลี่ยน มาตามที่อยู่ของทางบริษัทฯ พร้อมทั้งของแถมต่างๆทั้งหมด (ถ้ามี) ในกรณืคืนและเปลี่ยนสินค้า ตามที่อยู่ข้างล่างบริษัท ยูนิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 16,18 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.ซอย 12 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนจากท่านภายใน วันทำการนับจากวันที่สินค้าส่งคืนมาถึง โดยทางบริษัทฯ จะสามารถทำการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

            •   สินค้ามีตำหนิ แตกหัก บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

            •   สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบายบนเว็บไซต์ คุณต้องรอพิจารณาจากทางบริษัท

            •   ได้รับสินค้าผิด บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

หากทางบริษัทฯ พบว่าสินค้าที่ส่งคืนมามิได้อยู่ในสภาพตามที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ และจะทำการจัดส่งสินค้าคืนกลับไปยังลูกค้าโดยทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมด

หมายเหตุ: ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษของแถม ในทุกกรณี โดยระยะเวลาในการคืนเงินหรือเครดิตยอดเงินคืนของคุณ "Shoethailand" ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการรับคืนสินค้าหรือคืนเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับคืนสินค้าของทางบริษัทฯ เท่านั้น !BACK TO TOP