ข้อกำหนดและเงื่อนไข                    
ขอขอบพระคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.shoethailand.com ก่อนใช้งานเว็บไซต์ขอท่านโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ 
เรา หมายถึง "Shoethailand" และ คุณหรือท่าน หมายถึง “ลูกค้าหรือสมาชิก” โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ เราจะยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นี้สำหรับการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานได้เป็นครั้งคราว ดังนั้นขอให้ท่านได้โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการใช้งานเว็บไซต์
จำหน่ายสินค้า และบริการจัดส่ง
เราเป็นร้านจำหน่ายรองเท้าออนไลน์ และบริการส่งสินค้าภายในประเทศไทย

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
เว็บไซต์นี้ รวมถึง ข้อความ เนื้อหา ซอฟต์แวร์ วิดีโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิก รูปภาพ งานแสดง งานศิลปะ ภาพวาด ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือวัสดุอื่นๆ (“เนื้อหา”) ที่ปรากฎในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ “เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใด หรือบริษัทใดทำการดาวน์โหลด ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลหรือส่วนประกอบในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามที่เราเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

สีและการแสดง
เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแสดงสีของสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์อย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากสีจริงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับจอแสดงผลของคุณ ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีของสินค้าจะตรงตามรูปภาพที่เห็นได้

การแก้ไขข้อผิดพลาด และความไม่ถูกต้อง การจำกัดจำนวน
แม้ว่าเราจะพยายามจัดหาข้อมูลสินค้าและราคา หรือข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ให้มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูล และส่วนประกอบดังกล่าวจะมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทั้งนิ้ เราจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งเป็นการถาวรหรือชั่วคราว รวมทั้งการจำกัดการซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ หากคุณไม่ได้รับความพอใจในการสั่งซื้อ กรุณาอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดการคืนสินค้าเพิ่มเติม

การชดเชยค่าเสียหาย
การละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย คุณต้องยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย หรือต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

ข้อจำกัดการรับผิด
คุณเข้าใจและตกลงว่า "Shoethailand" และแบรนด์ในเครือจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ "Shoethailand" หรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูลและเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา เราไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณ หรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
ข้อจำกัดด้านอายุ เว็บไซต์ "Shoethailand" ไม่ให้บริการ กับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และหากมีค่าเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้น เราสามารถเรียกร้องค่าชดเชยนั้นๆ จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้
การสั่งซื้อสินค้า การสั่งซื้อสินค้าทุกชิ้น และข้อมูลการสั่งซื้อต่างๆ ของคุณ จะไม่มีการเปิดเผย การสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งจะยึดตามเงื่อนไข และข้อจำกัดตามรายละเอียดข้างต้น หากคุณไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ นั่นแสดงว่าไม่มีการสั่งซื้อใดๆ เกิดขึ้น เราสามารถปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ ยกเลิกหรือแก้ไขรายละเอียด รวมทั้งยกเลิกการสั่งซื้อได้ และในกรณีที่คุณสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งรายละเอียดคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้าให้ทางอีเมล์ หากเราไม่ได้รับข้อมูลการสั่งซื้อหลังจากท่านชำระเงินแล้ว ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เมนู “ติดต่อเรา” หรือเราจะติดต่อท่านไปทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์ การชำระเงิน SHOETHAILAND.COM ใช้ระบบการจ่ายเงินของผู้ให้บริการ 2C2P ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก HTTPS://WWW.PCISECURITYSTANDARDS.ORG/TECH/ ภาษี ราคาสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา คือราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในรายละเอียดสินค้า ราคาสินค้า เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ในเวลาใดก็ได้ สินค้าของเรามีที่มาจากภายในประเทศ และต่างประเทศ เพราะเหตุนี้บางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับการขายในประเทศไทย ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงเป็นเงินบาทไทย จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่สินค้าถูกส่งถึงประเทศไทย และอ้างอิงโดยธนาคารไทย การส่งมอบสินค้า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เราจะจัดส่งสินค้าให้คุณตามข้อมูลของรายการสั่งซื้อ เมื่อรายการสินค้าถูกจัดส่ง เราจะแจ้งเลขที่ติดตามสินค้าให้คุณทางอีเมล์ การจัดส่งสินค้า เราใช้บริการส่งจัดส่งสินค้าโดย บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า ที่ระบบส่งให้ หากสินค้ายังไม่ส่งถึงคุณภายใน 2-5 วัน กรุณาติดต่อเรา หรือสามารถใช้เลขติดตามสินค้าตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่านทาง บริษัทขนส่งสินค้าได้ทันที ในกรณีที่ปลายทางไม่มีผู้รับ ทางบริษัทขนส่งจะติดต่อคุณ และจัดส่งใหม่ให้อีกครั้ง เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าให้คุณภายใน 2-5 วัน แต่มิได้การันตีว่าสามารถทำได้ตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้นในทุกกรณี ความเสียงภัยในเรืองการสูญหายของสินค้าจะตกเป็นของผู้ซือทันทีเมือ เราได้ส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว การชดเชยค่าสินค้า กรณีที่คุณต้องการคืนสินค้าอันเนื่องมาจากเหตุผลไม่พอใจ ทำรายการสั่งซื้อผิดพลาด หรือไม่ได้อ่านรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าเป็นเครดิตเท่านั้น สินค้าชำรุด เรายินดีที่จะบริการคุณหลังการขายด้วยการรับประกันสินค้าชำรุด 30 วัน หากคุณตรวจพบการชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งเรากลับภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากเรา โดยเราจะทำการเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือ เปลี่ยนรุ่นอื่นที่มีราคาเดียวกัน หรือ เปลี่ยนรุ่นอื่นที่มีราคาสูงกว่า โดยคุณต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มให้กับเรา ทั้งนี้สินค้าคืนดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมเอกสารต่างๆ เช่นเดิมกับที่คุณได้รับสินค้า ณ ตอนแรก โดยที่ไม่มีการดึงป้ายใดๆ ออก คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ - ข้อจำกัดและยกเว้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียของโปรแกรมข้อมูล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในสื่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ การกู้คืน ติดตั้งระบบและแอปพลิเคชั่น รวมถึงกู้ข้อมูลของผู้ใช้ ไม่ได้มีการคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเรา ในความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร การหยุดทำงาน การกุศล ความเสียหายต่อการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการกู้คืน การลงโปรแกรมใหม่ หรือทำโปรแกรมใหม่ หรือข้อมูลที่เก็บไว้ในหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเราที่มอบให้คุณ รวมถึงความล้มเหลวใด ๆ ของข้อมูลความลับที่จัดเก็บไว้ในสินค้า เราไม่ได้แสดงอย่างเจาะจงว่า จะสามารถเปลี่ยนแปลงการรับประกันหรือทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีความเสี่ยงหรือความสูญเสียของโปรแกรมหรือข้อมูล เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่คุณเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียรายได้, การสูญเสียของผลกำไร, การสูญเสียของสัญญา การสูญหายของข้อมูล หรือความสูญเสียทางอ้อม หรือผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นและไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือการผิดสัญญา ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรืออื่น ๆ จะอยู่ในจำนวนวงเงินไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้ชำระค่าสินค้ากับเราเท่านั้น ข้อมูลของคุณ - การใช้งานและการป้องกัน ข้อมูลทั่วไป คุณจะไม่สามารถโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับมอบจากคุณ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถือว่าเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย ("พระราชบัญญัติ") ซึ่งเงื่อนไขโดยนัย และการรับประกันไม่สามารถยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ ได้ สำหรับการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวและการรับประกัน (นอกเหนือจากสภาพหรือการรับประกันโดยนัยตามความในมาตรา 472 ของพระราชบัญญัติ) เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการทดแทนสินค้านั้น หรือหาสินค้าชนิดเดียวกันทดแทน; โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า หรือการแสวงหาสินค้าเทียบเท่า ทั้งที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา หรือความล้มเหลวของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของการขายในเวลาใดก็ได้ ไม่มีพนักงานของเราหรือตัวแทนที่มีอำนาจในการแก้ไขส่วนใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขของการขาย ข้อมูลอื่นๆ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลกับคู่สัญญาแต่ละฝ่าย รวมถึงผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผลบังคับและตีความตามกฎหมายประเทศไทยโดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดแย้งของกฎหมาย คุณไม่สามารถมอบ หรือโอนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (รวมทั้งนโยบายและข้อตกลงอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ซึ่งได้มีการรวมรวบไว้ในข้อมูลอ้างอิง) กำหนดความเข้าใจและเงื่อนไขของทุกฝ่าย และใช้แทนข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ เหตุสุดวิสัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการปฏิบัติของพันธกรณี ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถ้าความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และเรามีสิทธิที่จะขยายเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของภาระผูกพันดังกล่าว กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถูกควบคุม และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และอยู่ภายใต้อำนาจศาลของประเทศไทย

BACK TO TOP