รายละเอียดโปรโมชั่น : สินค้าราคาปกติ ลด 30%

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 9 - 18 กรกฎาคม 64

เงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติม :

1. เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการเท่านั้น

2. ลูกค้าต้องกรอกโค้ดส่วนลด " RAIN30" ก่อนการชำระเงิน

3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดBACK TO TOP